Jardines sonoros

Jardín sonoro
24 agosto, 2017
Ópera Don Perlimplín, Ópera de Cámara de Navarra (OCN)
17 febrero, 2018

29 de setembre de 2017

Programa:

Obres de: F. Obradors, J. Turina, R. Hahn, Cl. Debussy, A. Vives, E. Granados, J. Rodrigo i L. Delibes

Intèrprets:

Júlia Farrés-Llongueras, soprano.
Antonia Valente, piano.
Teresa Mª Sala, conferenciant.


Organitzat per la Fundació La Caixa


29 de setembre de 2017, 19h.
Caixa Forum, Sevilla, Espanya

Joaquín Sorolla realitza diversos jardins pintats que esdevenen naturaleses domesticades, paisatges interiors que es revelen en la seua bellesa múltiple. Aquests paisatges habitats són espais preservats com a vertaders paradisos, on canten els colors de les flors i la vegetació, mentre podem escoltar el so de l'aigua i ens acaricia la brisa del vent. Així, el pintor capta impressions, sensacions i instants efímers, congelats en llenços plens de poesia i simbolisme.


29 de septiembre de 2017

Programa:

Obras de: F. Obradors, J. Turina, R. Hahn, Cl. Debussy, A. Vives, E. Granados, J. Rodrigo y L. Delibes

Intérpretes:

Júlia Farrés-Llongueras, soprano.
Antonia Valente, piano.
Teresa Mª Sala, conferenciante.


Organizado por la Fundació La Caixa


29 de septiembre de 2017, 19h.
Caixa Forum, Sevilla, España

Joaquín Sorolla realiza diversos jardines pintados que devienen naturalezas domesticadas, paisajes interiores que se revelan en su belleza múltiple. Estos paisajes habitados son espacios preservados como verdaderos paraísos, donde cantan los colores de las flores y la vegetación, mientras podemos escuchar el sonido del agua y nos acaricia la brisa del viento. Así, el pintor capta impresiones, sensaciones e instantes efímeros, congelados en lienzos llenos de poesía y simbolismo.