Presentació Associació Joan Manén

Júlia Farrés-Llongueras
7 Juny, 2017
Presentació Associació Joan Manén
2 Juny, 2017

Presentació Associació Joan Manén

Concert presentació Associació Joan Manén. Júlia Farrés-Llongeras, soprano / Daniel Blanch, piano. MEAM, Barcelona. 2017